Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

Галоўная

Беларуская мова і літаратура

Клас:     1

НАВУЧАННЕ ГРАМАЦЕ (пісьмо)

20.04.2020

Тэма: Літары дз, Дз

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2”, старонкі 36 - 37:

-         прапісаць па ўзору літары, словы, словы-імёны людзей;

-         пісьмова адказаць на пытанне “Хто ў кіно?” спосабам далучэння складоў і утварэння імёнаў;

-          спісаць з друкаванага тэксту.

21.04.2020

Тэма: Літары ё, Ё

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2”, старонкі 38 - 39:

-         прапісаць па ўзору літары, словы, сказы;

-         скласці сказ з прапанаваных слоў;

-          утварыць і напісаць склады з літарай ё;

-         запісаць адказы на пытанне “Дзе чыё?” па ўзору. (Звярнуць увагу на канчаткі слоў кожнага слупка!)

23.04

Тэма: Літары дж, Дж

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2”, старонкі: 44 - 45

-         прапісаць па ўзору літары, словы, сказы;

-         перапісаць пісьмовы тэкст;

-          падкрэсліць літары дз, ч, дж.

 25.04

Тэма: Літары ю, Ю

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2”, старонкі 40 - 43:

-     прапісаць па ўзору літары, словы, словы-імёны людзей, сказы;

-     пісьмова адказаць на пытанне “Хто? Каму?” па ўзору;

-     спісаць з друкаванага тэксту.

30.04

Тэма: Апостраф

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2”, старонка46

-         прапісаць па ўзору словы;

-         перапісаць друкаваны тэкст.

01.05 – 08.05

Тэмы: Алфавіт. Сказ. Сдлва і сказ. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі і галосныя для іх абазначэння. Спісванне з задачай (поры года). Дні тыдня. Работа з дэфармаваным тэкстам.

Заданні ў рабочым сшытку “Пропісь 2” (старонка48) і сшытку “Пісьмо”(старонкі 1 - 11)

11.05 – 15.05

Тэмы: Парныя п – б, т – д, с – з, ш – ж. Імёны. Правілы напісання імёнаў з вялікай літары. Вялікая літара ў назвах гарадоў, мянушках жывёл. Націск у слове.

Заданні ў рабочым сшытку “Пісьмо”(старонкі 12, 17, 20, 21 – 26.)

25.05 – 29.05

Тэмы: Замацаванне вывучанага.

Заданні ў рабочым сшытку “Пісьмо” (на выбар).

НАВУЧАННЕ ГРАМАЦЕ (чытанне)

20.04

Тэма: Гук [дж]. Літары дж, Дж

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 120:

-         знаёмства з гукам [дж] і яго абазначэннем літарамі дж;

-         чытанне слупкоў слоў;

-         чытанне і завучванне верша “Дожджык”;

-         чытанне народных прыкмет.

21.04

Тэма: Адрознінне гукаў [дз’], [ч], [дж]. Пазакласнае чытанне: творы беларускіх пісьменнікаў Я.Коласа, Я.Купалы.

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 121:

-         чытанне твораў ў падручніку;

-         навучыцца выразна чытаць тэксты;

-         пазнаёміцца з кнігамі беларускіх пісьменнікаў. (Пашукаць у бібліятэцы, або на прасторах інтэрнэта).

23.04

Тэма: Надрадковы знак ’ (апостраф)

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 123:

-         знаёмства са знакам, зразумець, што гэты знак пры чытанні раздзяляе гукі;

-         прачытаць слупкі слоў;

-         прачытаць тэкст “Як хто спіць?”;

-         расказаць, гледзячы на малюнкі, як хто спіць;

-         пазнаёміцц з тэкстам “Любіна пісьмо” на старонцы 124.

25.04

Тэма: Замацаванне вывучанага па тэме “Гукі і літары мовы”. Алфавіт

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 124 - 125:

-     прачытаць слупкі слоў;

-     прачытаць тэкст “Любіна пісьмо” і пераказаць;

-     пазнаёміцца з беларускім алфавітам, запомніць правільнае
вымаўленне назвы літар.

30.04

Тэма: Беларусь – твая Радзіма. Так нараджалася Беларусь

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 126-127:

-         уважліва перачытаць тэксты;

-         разгледзіць малюнкі;

-         навучыцца выразна чытаць тэксты і іх пераказваць па малюнках.

 

01.05 – 08.05

Тэмы:

Нашы асветнікі.

А вось што мы ўбачылі ў музеі.

Мінск – сталіца нашай Радзімы. Твая мова.

Янка Купала і Якуб Колас.

 

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 128 – 135:

-         уважліва перачытаць тэксты;

-         разгледзіць малюнкі;

-         навучыцца выразна чытаць тэксты і іх пераказваць па малюнках;

-         на выбар вывучыць на памяць адзін з вершаў.

11.05 – 15.05

Тэмы: Вучымся ветлівасці. Ветлівыя словы беларускай мовы. Вусная народная творчасць. Казка “Спрэчка”. У свеце прыроды. Апавяданне “Ягадны каляндар”.

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 136 – 141, 116:

-         уважліва перачытаць тэксты;

-         разгледзіць малюнкі;

-         навучыцца выразна чытаць тэксты і іх пераказваць па малюнках;

-         запомніць ветлівыя словы і навучыцца ўжываць іх у паўсядзённым жыцці.

25.05 – 29.05

Тэмы: Нашы святы: (Вялікдзень. Дзень Незалежнасці. Купалле.). Як да нас прыйшла кніга. Кніга – лепшы сябар чалавека.

Заданні ў падручніку “Буквар”, старонка 146 – 151:

-         уважліва перачытаць тэксты;

-         разгледзіць малюнкі;

-         навучыцца выразна чытаць тэксты і іх пераказваць па малюнках;

-         завучыць на памяць прыказку.

Клас:    2

Беларуская мова

21.04

Тэма:  Словы, блізкія па значэнні

Пр 80, 81,84 (вусна)

Пр 82,83,86,87,90 (пісьмова)

Д/З:  пр.91

Дата: 23.04

Тэма:Словы з супрацьлеглым значэннем

 Выканаць вусна: Пр. 99, 102, 103, 105, 106.

             пісьмова: Пр. 100, 101, 104, 107, 108.

Д/З: Пр.109.

Дата: 12.05

Тэма: Словы – назвы прымет прадметаў. Роля слоў – назваў прымет прадметаў у мове

 Выканаць пісьмова: Пр. 137, 138, 139, 140.

Д/З:Пр.141.

 Дата: 14.05

Тэма: Словы – назвы дзеянняў прадметаў

Выканаць пісьмова: Пр. 142, 143, 144, 145, 146

Д/З:Пр.147.

 

Дата: 19.05

Прадмет: Беларуская мова

Тэма:Кантрольная работа па тэме Слова”

 

Дата: 21.05

Прадмет: Беларуская мова

Тэма:Кантрольны дыктант

 

Дата: 26.05

Прадмет: Беларуская мова

Тэма: Прыназоўнік

Выканаць: пр. 171-177

Д/з: пр.174

 

Дата: 28.05

Прадмет: Беларуская мова

Тэма:Паўтарэнне вывучанага

Выканаць: пр.185 -194

Беларуская літаратура

21.04

Тэма:  Н.Галіноўская “Вясновая бярозка” , Я.Журба “Пчолка”

Пазнаёміцца з вершамі, навучыцца выразна чытаць вершы.

Д/З: Навучыцца выр.чыт. вершы

Дата: 23.04

Тэма:Н. Макаеўская “Як галінка прачнулася”.

           Р. Бензярук “Шпак і верабей”.

 Пазнаёміцца з творамі

Д/З:с. 85 – 90, выразна чытаць.

Дата: 12.05

Тэма:М. Пазнякоў “Родная мова”

 Пазнаёміцца з вершам

Д/З:с. 111 - 112,  верш вывучыць на памяць.

 

Дата: 14.05

Тэма:Праверка навыку чытання

 

Дата: 19.05

Прадмет: Беларуская літаратура

Тэма:Э. Агняцвет “З табою, кніга добрая”

 Пазнаёміцца з вершам

Д/З: с. 118 - 119,  верш навучыць выразна чытаць.

 

Дата: 21.05

Прадмет: Беларуская літаратура

Тэма:М. Вышынскі “Казачная царэўна”.

А. Дзеружынскі “Летняя раніца”

Пазнаёміцца з творамі

Д/З: с. 121 - 126,  навучыць выразна чытаць.

 

Дата: 26.05

Прадмет: Беларуская літаратура

Тэма:Ф. Рамашка “Слёзы лілеі”

Н. Парукаў “Ягады”

Пазнаёміцца з творамі

Д/З: с. 127 - 133,  навучыць выразна чытаць.

 

Дата: 26.05

Прадмет: Беларуская літаратура

Тэма:У. Ягоўдзік “Суніцы”

Пазнаёміцца з творамі

Клас:   5

Беларуская мова

           21.04  Тэма: Адназначныя і мнагазначныя словы

                       Пр23, пр.177, 178

                        Д/з  пр.179 

        

           22.04    ТЭМА: Прамое і пераноснае значэнне слова

                          Пр24,  пр.181,182 

                         Д/з  пр.184

 

         

           

Беларуская літаратура

            21.04                   Г.Далідовіч   “Страта”  с.55-65

            22.04                    Г.Далідовіч  “Страта"  с.65-71 

                                         Пісьмова адказаць на пыт. 6,7   

Клас:   6

Беларуская мова

Тэма ўрока: § 46 Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне.

Класная работа:

 

 • Паўтарыць § 43, 44, 46
 • Адказаць на пытанні (вусна):
 1. Што такое лічэбнік?
 2. Якія вы ведаеце разрады лічэбнікаў па значэнні?
 3. Якія бываюць лічэбнікі па структуры?
 4. Знайсці лічэбнікі ў радку ( тры, трайны, трэці, тройка,  трое; пяць, пяцёрка,  пяты,  па-пятае, пятак; два, падвоіць,   двойня,  удвух,  двайны,  другі).
 5. Якая сінтаксічная функцыя ў сказе лічэбніка? ( Тры і тры – шэсць. Восем дзеліцца на чатыры. Адной рукой дае, другой рукой адбірае.)
 • С. 167, пр. 290 (вусна), прачытаць правіла.
 • Практыкаванне 291 (пісьмова)
 • Практыкаванне 293 (пісьмова): ад слоў “Марынцы зрабілася… “ да слоў “учапілася абедзвюма рукамі за грыву”.

 

Дамашняя работа:

 • §46, ведаць правіла.
 • Спішыце.  Адгадайце загадкі. Устаўце  ў  лічэбніках  прапушчаныя  літары.

1) Двана..цаць арлоў, пяц..дзясят дзве галкі знеслі адно  яйцо. 2)  Выходзілі двана..цаць  малайцоў,  выносілі  пяц..дзясят  двух  сокалаў,выпускалі  трыста  шэсц..дзясят  пяц.. лебедзяў.   3)  Два..цаць  без  пятна..цаці,  трох  не  далажыўшы,  двух  не  далічыўшы. Колькі  будзе? 4) Сем..сот муляроў змуравалі дом без  вуглоў. 

 • З другога сказа выпішыце лічэбнікі і ахарактарызуйце іх. 

Беларуская літаратура

Тэма ўрока: Іван Пташнікаў. “Алені”

Класная работа:

 • Прачытаць апавяданне Івана Птшнікава “Алені”.                (с. 230 – 250)
 • С. 251, пыт. 1, 4, 6 (вусна), 12 (пісьмова).
 • Знайсці эпітэты ў наступных сказах (пісьмова):

1. «Лес стаяў заінелы, пусты і холодны, як порожняя пуня».

2. «Ірка чула, як вецер стагнаў у коміне, стукаў у вокны, шастаў па шыбах, як хто вадзіў калючай саломай».

 

Дамашняя работа:

 • Адказаць на пытанні (пісьмова):

1. Раскажыце пра галоўнага героя апавядання (хто ён, яго ўзрост, знешнасць, інтарэсы).

2. Пры якіх умовах і калі ўпершыню Ірка сустрэлася з аленямі?